Fotografische ruimtelijke verbeelding met
inhoudelijke verdieping

Opdrachten met dit kenmerk, vormen voor mij de ultieme uitdaging. Denk daarbij aan verschillende toepassingen, zoals publicaties, het web en presentaties. Het kan ook zijn dat ik al verbeeld heb waar u naar op zoek bent, want inmiddels heb ik een behoorlijk archief opgebouwd.

Wilt u een (zoek) opdracht verstrekken? Maak een vrijblijvende afspraak om kennis te maken en de mogelijkheden te bespreken.

 Bekende plekken in het dorp werden vanuit
een heel ander zichtpunt vastgelegd.
Jaqueline van Latum, Stedenbouwkundige Heiloo, Afdeling Vrom

portfolio opdrachten
Akzo Nobel

Opdracht: Lever foto’s aan die passen bij de gestelde thema’s, kernwoorden en kleuren.
Voor de publicatie “The colour envelope”, uitgave 2008 en 2010 AkzoNobel Aestetic Center.

Akzo nobel

Hoogheemraadschap

Opdracht: Verbeeld maatregelen om waterovelast tegen te gaan; zoals stuwen, gemalen,
en waterbergingsgebieden. Van de foto’s zijn kunstkaarten gemaakt.

Hoogheemraadschap

Provincie Noord-Holland

Opdracht: maak landschappelijke sfeerbeelden van verschillende waterrijke cultuurlandschappen
in Noord-Holland, voor publicatie “Dijken van landschappen”

Provincie Noordholland

Coral lodge Mozambique

Opdracht: Fotografeer op niet traditionele manier de lodges en omgeving van de
Cabaceira’s (Mozambique), voor publicaties en website.

Coral lodge

Gemeente Heiloo

Opdracht: visualiseer de ruimtelijke kwaliteiten van Heiloo. De foto’s zijn een inspiratiebron
voor de toekomstvisie. Gebruikt voor publicaties en expositie.

Heiloo

Stredge, brand introductions

Opdracht: zoek naar passende beelden voor de website van NEON Private Equity,
met kernwoorden en brieving zoeken in eigen archief

Neon private eguity

Stichting Zonnewende Flevoland

Opdracht: poëtische / symbolische foto’s van de zon voor de publicatie “Ode aan de Zon”
fotograferen van het Observatorium Robert Morris in Lelystad voor (jubileum) publicatie.

Ode aan de zon

Schalkwijk Natuurlijk

Opdracht: De wijk Schalkwijk in Haarlem heeft het imago van flats en steen. Toch is er veel groen en natuur rondom de wijk aanwezig.
Belicht de groene, natuurlijke kant van de wijk. Gebruik voor beleidsstukken, publicaties e.d.

autonome projecten
Hemelse Daken

Hemelse daken

Moeder aarde versteent, hemelse daken vergroenen. Door de stedelijke groei verhardt de aarde. Letterlijk. Ieder nieuw gebouw,
betekent een onttrekking van moeder aarde en een verstening van het aardoppervlak. Door op het dak vegetatie aan te brengen
kan een gedeelte van het water worden opgevangen en vertraagd worden afgevoerd. Het vegetatiedak biedt oplossingen voor
veel problemen die door de stedelijke en economische ontwikkelingen worden veroorzaakt. Het is de inventiviteit van de mens
om in de stedelijke omgeving te overleven.
Inzending voor “Metropolis; city life in the urban age” Noorderlicht fotomanifestatie.

Hemelse Daken

Mozambique

Aan de vooravond van Mozambique

Alhoewel het toerisme in Mozambique nog in de kinderschoenen staat, voél je dat de economische ontwikkelingen van invloed
gaan zijn, op de nu nog authentieke vissersdorpen. De weemoed dat er nu nog iets is, wat er straks niet meer zal zijn heb ik
fotografisch vastgelegd. Daarbij heb ik mensen toegelaten om mijn verhaal te vertellen. Dit is niet een gebruikelijke benadering
voor mij, maar de puurheid van de dorpsbewoners en hun leefgewoonten raakte mij diep. De schoonheid en verstilling die ik in
mijn landschapsfotografie zoek, trof ik ook bij deze mensen aan.

Mozambique

Ontheemden

Ontheemden

Achteloos zijn ze in het landschap achtergelaten. Wezenloos staan ze je aan te staren. Ze staan op plekken waar ze niet thuishoren.
Dit creëert een vervreemdende surrealistische sfeer. Door de jaren heen ben ik deze ontheemden overal en nergens tegengekomen
en heb ze fotografisch vastgelegd; containers

Ontheemden

referenties
Gemeente ref

 Voor de vorming van onze toekomstvisie in Heiloo hebben wij in de startfase Ellen de Vries
ingezet. Samen met 7 andere kunstenaars heeft zij de kernwaarden van Heiloo gevisualiseerd.
Het enthousiasme waarmee zij het groene Heiloo ‘ontdekte’ werkte aanstekelijk.
Bekende plekken in het dorp werden vanuit een heel ander zichtpunt vastgelegd. Waarbij haar
verrassende foto’s van het cultureel erfgoed nostalgie uit ademen.

Jacqueline van Latum, Stedebouwkundige Heiloo, Afdeling VROM


 Ellen’s werk valt te omschrijven als liefde op het eerste gezicht. Haar talent om details,
kleuren en composities van de natuur en omgeving vast te leggen, op een manier dat het nog
indrukwekkender wordt en het een verhaal gaat vertellen, is een daadwerkelijke kunst.
Ons project Coral Lodge 15.41 in Mozambique, wilden wij promoten met sprekende
niet-standaard foto’s. Ellen is twee keer in Mozambique geweest en heeft het unieke verhaal
van de lodge en haar omgeving bijzonder weten vast te leggen.

Alexandra Otto- van der Ende, Manager Coral Lodge

  Mozambique ref