Opdracht: Verbeeld maatregelen om waterovelast tegen te gaan; zoals stuwen, gemalen,
en waterbergingsgebieden. Van de foto’s zijn kunstkaarten gemaakt.

Hoogheemraadschap