Opdracht: De wijk Schalkwijk in Haarlem heeft het imago van flats en steen. Toch is er veel groen en natuur rondom de wijk aanwezig.
Belicht de groene, natuurlijke kant van de wijk. Gebruik voor beleidsstukken, publicaties e.d.