Bekende plekken in het dorp werden vanuit
een heel ander zichtpunt vastgelegd.
Jaqueline van Latum, Stedenbouwkundige Heiloo, Afdeling Vrom