Opdracht: Lever foto’s aan die passen bij de gestelde thema’s, kernwoorden en kleuren.
Voor de publicatie “The colour envelope”, uitgave 2008 en 2010 AkzoNobel Aestetic Center.

Akzo nobel